PAVLICA statika stavieb Fotogaléria referencií:  vzad vpred Slovenská verzia   English version

Návrh nosnej konštrukcie stavby sa prevádza smerom zhora dole - od strechy k základom, pričom nižšie konštrukcie sa dimenzujú na zaťaženie z vyššie položených prvkov. Tento proces prebieha niekoľkokrát, s cieľom zmenšiť rozpony, zjednodušiť a zlacniť nosné konštrukcie vyšších podlaží posunom nosných stien a stĺpov v niších podlažiach pri čo najmenších zásahoch do architektúry. Výstavba ale prebieha naopak - od základov k streche. Pri výstavbe bez projektu sa preto pri realizácii vyššie položených prvkov neraz zistí, že v nižších podlažiach sa na niečo zabudlo.

Použitie výpočtovej techniky nám umožňuje zvládnuť v krátkom čase návrh, optimalizáciu a posúdenie rozsiahlych konštrukcií nielen na účinky statického ale aj dynamického zaťaženia:

Koma Žilina

tvar konštrukcie

Koma Žilina

vybočenie v 4 vlastnom tvare


Ušetrený čas umožňuje optimalizovať i časti konštrukcie ktoré sa predtým navrhovali s rezervou pomocou zjednodušených výpočtov, a tým šetriť stavebné náklady:

Javor Čadca, napätia sig1 v kotevnom plechu


Priestorový návrh konštrukcií, ktoré boli skôr navrhované ako súbor plošných konštrukcií, presnejšie vystihuje chovanie konštrukcie a tiež vedie k úspore stavebných nákladov:

ČOV Vydrník, priebeh momentov mx v stenách ŽB nádrže


Železobetónové stropy navrhujeme ako doskové konštrukcie pôsobiace v dvoch smeroch. Pri návrhu výstuže využívame firemný softvér umožnujúci "rozmazať" maximá výstuže do spolupôsobiacej šírky dosky, čo vedie k úspore výstuže stropov:

PFD Poprad, priebeh momentov mx na doske D1, potrebná sila Nx v spodnej výstužiPAVLICA statika stavieb

aktualizované: 22.03.2010
Copyright © 2010 by Stanislav Pavlica