PAVLICA statika stavieb Fotogaléria referencií:  vzad vpred Slovenská verzia   English version

Pri výpočte ceny inžiniersko projektových prác vychádzame z Cenníka na výpočet ponukových cien architektonických a inžinierskych služieb vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Cena sa stanoví percentuálne z odhadnutých započítateľných nákladov stavby. Pri novostavbách s priemernou zložitosťou a náročnosťou stavby sa cena projektu statiky na stavebné povolenie pohybuje v rozmedzí 0,31-0,5% zo započítateľných nákladov stavby, cena realizačného projektu v rozmedzí 0,4-0,65% zo započítateľných nákladov stavby.
Orientačná cena projektu statiky na nepodpivničený prízemný rodinný dom s obytným podkrovím s pôdorysnými rozmermi 10m x 8m:
Orientačná cena projektu statiky na vypracovanie výkresu tvaru a výstuže stropnej dosky pri zmene stropnej dosky na železobetónovú, pre strop s rozpätím do 6m, pri pôdorysnom rozmere stropu 10m x 8m:  460€
Cena za obhliadku stavby za účelom ústneho zhodnotenia stavu nosných konštrukcií (napríklad pred kúpou nehnuteľnosti, na orientačné posúdenie možnosti nadstavby ...):  70€/hod + cestovné náklady 1,40€/km.
V cene statického posudku a realizačného projektu statiky sú započítané náklady za dodanie štyroch čiernobielych kópií. Za ďalšie kópie fakturujeme náklady na kopírovanie a zviazanie.

Uvedené ceny sú orientačné. Pre konkrétnu stavbu Vám radi vypracujeme cenovú ponuku na projekt statiky.PAVLICA statika stavieb

aktualizované: 28.09.2022
Copyright © 2022 by Stanislav Pavlica